-

-

. ()

()

-

-

()

-

www.regionz.ru /

31.12.2010 . N 509 30 2010 ( . 04.04.2011 N 106, 03.06.2011 N 183):

31.12.2010 . N 509 30 2010 ...
. 31.12.2010 . N 509 30 2010 ( . ...
4.04.2011 . N 106 31 2010 . N 509...
3.06.2011 . N 183 31 2010 . N 509...
. 31.12.2010 . N 509 30 2010 ( . ...
 

31 2010 . 509

30 2010

( .
04.04.2011 106, 03.06.2011 183)

30 2010 :
1. 30 2010 ( - ).
2. , .
3. 30 2010 1 2011 .
4. .

..
..

31 2010 . 509

30 2010

( .
04.04.2011 106, 03.06.2011 183)

┌──────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│   │    │     │    │
│ / │               │  │     │
│   │                   │ (  │           │
│   │                   │  )   │           │
├──────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│   I.      │
│      ,         │


│   │,     │2011   │   │
│   │ ,      │(1   │           │
│   │     │2011 )  │           │
│   │     │       │           │
│   │     │       │           │
│   │          │       │           │
├──────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│6.3. │    │ │ │
│   │    │    │ ,  │
│   │    │(6   │     │
│   │  │2011 )  │  │
│   │     │       │ │
│   │    │       │ │
│   │               │       │           │
├──────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│6.4. │   │ │ │
│   │    │(6   │   │
│   │        │2011 )  │           │
│   │      │       │           │
│   │    │       │           │
│   │     │       │           │
│   │     │       │           │
│   │     │       │           │
│   │          │       │           │
├──────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│6.5. │      │ │ │
│   │  │(5   │   │
│   │    │2011 ,  │           │
│   │  │5     │           │
│   │    │2011 ,  │           │
│   │      │5   │           │
│   │ 2010              │2011 ,  │           │
│   │                   │25   │           │
│   │                   │2011 )  │           │
├──────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│6.6. │     │ │ │
│   │ ,   │(6   │   │
│   │     │2011 )  │           │
│   │      │       │           │
│   │      │       │           │
│   │     │       │           │
│   │ ,     │       │           │
│   │     │       │           │
│   │     │       │           │
│   │     │       │           │
│   │          │       │           │
└──────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘
:
.
.
, , . .


31.12.2010 509
(. 03.06.2011)
" 30 2010 "


30 2010
I. ,
II.
III. , " "
IV. ,
V.
VI.

: info@regionz.ru