-

-

. ()

()

-

-

()

-

www.regionz.ru /

  -- 07.07.2011 . N 1799- " , , , , , , , " --" ( . -- 20.06.2012 N 1887-):

-- 07.07.2011 . N 1799- " , , ...
-- 09.07.2013 . N 2131- -- 07 2011 . N 1799- " ...
-- 20.06.2012 . N 1887- -- 07 2011 . N 1799- " ...
-- 20.06.2012 . N 1887- -- 07 2011 . N 1799- " ...
 
--

07 2011 . 1799-

"
, ,
,
, ,
, ,
" --"

( .
-- 20.06.2012 1887-)

, 06 2003 . 131- " ", 27 2010 . 210- " " :
1. " , , , , , , , " --".
2. " " --.

..

--
07 2011 . 1799-

"
, ,
,
, ,
, ,
" --"

( .
-- 20.06.2012 1887-)

1.

1.1. " , , , , , , , " --" ( - ) , , , , , , , , , " --" ( - ).
, ( ) .
1.2. -- ( - ) -- ( - ).
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                  v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  : │
│,   ,     │
 2.6 2.8
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
        ┌────────────────────┴──────────────────────┐
        v                      v
┌─────────────────────────┐         ┌────────────────────────────┐
│ │         │ │
└──────────────┬──────────┘         └─────────────┬──────────────┘
        v                      v
┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│  │        │
│  │  │
│ ,│  , │
│  ,  │ , , │
│,       │               │
└──────────────┬──────────────────┴─────────────────────────┬─────────────┘
        v                      v
┌──────────────────────────────┐      ┌─────────────────────────────┐
│     │      │ │
│ │      │       │
│ , │      │   │
│ , , │      │,      │
│          │      │ , ,│
│               │      │          │
└──────────────┬───────────────┘      └─────────────────────────────┘
        v
┌────────────────────────────────┐
│  │
│    │
│  │
│ ,   │
│    │
│- │
└──────────────┬─────────────────┘
        v
┌────────────────────────────────┐
│    │
│- │
│   │
│           │
└────────────────────────────────┘

: info@regionz.ru