-

-

. ()

()

-

-

()

-

www.regionz.ru /

  30.12.2010 . N 487 " , ( ) " ( . 20.06.2011 N 195, 31.10.2011 N 407, 23.05.2012 N 241):

30.12.2010 . N 487 " ...
30.12.2010 . N 487 " ...
30.12.2010 . N 487 " ...
  30.12.2010 . N 487 " ...
31.10.2011 . N 407 30.12.2010 N 487...
20.06.2011 . N 195 " ...
30.12.2010 . N 487 " ...
30.12.2010 . N 487 " ...
  30.12.2010 . N 487 " ...
31.10.2011 . N 407 30.12.2010 N 487...
30.12.2010 . N 487 " ...
  30.12.2010 . N 487 " ...
 


30 2010 . 487

"
,
( )
"

( .
20.06.2011 195, 31.10.2011 407,
23.05.2012 241)

17 2009 . 1993- 09.04.2008 142 " 2008 - 2010 " :
1. " , ( ) ".
2. - ( ..):
2.1. (http://www.culture22.ru) " ".
2.2. .. .
2.3. .. , : http://www.altairegion22.ru.
2.4. - .
3. ..

..

30 2010 . 487

"
,
(
(
)
"

-

           ┌──────────────────────────────────┐
           │  ,   │
           └─────────────────┬────────────────┘
                    v
           ┌─────────────────┴────────────────┐
           │   │
           │    │
           └─────────────────┬────────────────┘
                    v
           ┌─────────────────┴────────────────┐
           │    │
           │   │
           │      │
           └─────────────────┬────────────────┘
                    v
           ┌─────────────────┴────────────────┐
           │   │
           │         │
           └─────────────────┬────────────────┘
                    v
           ┌─────────────────┴────────────────┐
           │       │
           │       │
           └─────────────────┬────────────────┘
                    v
           ┌─────────────────┴────────────────┐
           │      │
       ┌──────┤        ├──────┐
       │   │       │   │
       │   └──────────────────────────────────┘   │
       v                        v
  ┌─────────┴────────────────┐        ┌───────────────┴──────────┐
  │ , │        │  │
  │  │        │  │
  │         │        │          │
  └──────────────────────────┘        └──────────────────────────┘

: info@regionz.ru