-

-

. ()

()

-

-

()

-

www.regionz.ru /

  12.01.2012 . N 3 " " ( . 05.04.2012 N 26, 06.07.2012 N 56, 01.08.2012 N 68):

12.01.2012 . N 3 " ...
  12.01.2012 . N 3 " ...
  12.01.2012 . N 3 " ...
5.04.2012 . N 26 " ...
6.07.2012 . N 56 " ...
1.08.2012 . N 68 " ...
  12.01.2012 . N 3 " ...
  12.01.2012 . N 3 " ...
  12.01.2012 . N 3 " ...
 

12 2012 . 3

"
"

( .
05.04.2012 26, 06.07.2012 56,
01.08.2012 68)

24 2009 209- " ", 22 2007 430 " ":
1. " ".
2. .

..
..

12 2012 . 3

"
"

( .
05.04.2012 26, 06.07.2012 56,
01.08.2012 68)

1.

1.1. " " ( - ) , , () , () () , , .
( . 01.08.2012 68)
(. )
1.2. - , (), ( - ).
, , 30 2010 42- " ".
1.3. ( - ), :
│     │               │
│    │               V
│     │  ┌───────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────┘  │     │
           └───────────────────────────────────────────────────┘

4
"
"

-

           ┌───────────────────────────────────────────────────┐
           │     │
           │             │
           └─────────────────────────┬─────────────────────────┘
┌─────────────────┐               │
│  () │               v
│   │  ┌───────────────────────────────────────────────────┐
│    │  │     │
│ │<──┤     │
│  │  │       │
│   │  │               │
│   │  └─────────────────────────┬─────────────────────────┘
│  │               │
└────────┬────────┘               v
     v      ┌───────────────────────────────────────────────────┐
┌─────────────────┐  │   , │
│   │  │     │
│     │  └─────────────────────────┬─────────────────────────┘
│   │               │
│ │               v
│     │  ┌───────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────┘  │          │
           │                 │
           └───────────────────────────────────────────────────┘

: info@regionz.ru