-

-

. ()

()

-

-

()

-

www.regionz.ru /

17.01.2013 . N 10 25.07.2012 N 442:

  25.07.2012 . N 442 ...
  25.07.2012 . N 442 ...
  25.07.2012 . N 442 ...
25.07.2012 . N 442 "...
  25.07.2012 . N 442 ...
11.06.2013 . N 261 ...


17 2013 . 10

25.07.2012 442

:
1. 25.07.2012 442 " " , , , ( ) " :
, 1 "" " ";
, , .
2. .

..

17 2013 . 10

"
,
,
, ( )
"

1.

1.1. " , , , ( ) " , ( ) .
1.2. , ( ) :
, , ( ) ;


   ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
   │       │ │   │
   │       │ │         │
   └─────────────┬───────────┘ └──────────────┬──────────────┘
          v               v
          └─────────────┬───────────────┘
                 v
   ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
   │   │
   │                          │
   └─────────────┬─────────────────────────────┬───────────────┘
          │               │
          v               v
   ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
   │    │ │    │
   │        │ │               │
   └─────────────┬────────────┘ └──────────────┬───────────────┘
          │               │
          v               v
   ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
   │  ,  │ │          │
   │       │ │ - │
   │             │ │   │
   │             │ │          │
   └─────────────────────────┘ └───────────────┬───────────────┘
                         v
                 ┌───────────────────────────────┐
                 │ │
                 └───────────────┬───────────────┘
                         v
                 ┌──────────────────────────────┐
                 │      │
                 └───────────────┬──────────────┘
                         v
                 ┌───────────────────────────────┐
                 │   │
                 │:          │
                 │)  ,│
                 │     │
                 │ ;     │
                 │)  │
                 │  │
                 │   │
                 └───────────────────────────────┘

: info@regionz.ru